Son Güncelleme: Mart 2018

L-2632 Findel, Luxembourg, Rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B ("Ferrero", "biz" veya "bizim") adresinde bulunan kayıtlı ofisiyle Ferrero Group'a ait bir şirket olan Ferrero International S.A., Magic Kinder ("Uygulama") uygulaması içeriğinin sahibi ve uygulamanın işleticisidir. Ferrero International S.A şirketinin, Ferrero Group'un diğer şirketleri tarafından idare edilen başka web sitelerinden veya uygulamalardan sorumlu olmadığını lütfen göz önünde bulundurun.

YUygulamaya erişiminiz ve Uygulamayı kullanımınız aşağıdaki kullanım koşullarına tabidir ("Kullanım Koşulları"). Uygulamaya erişerek veya Uygulamayı kullanarak, bu Kullanım Koşullarının hükümleriyle bağlı olmayı ve ilgili tüm yasalara uymayı kabul ediyorsunuz. Bu Kullanım Koşullarını sınırlama veya yeterlilik olmaksızın kabul etmezseniz, Uygulamayı kullanamazsınız. Ferrero, Kullanım Koşullarını istediği zaman ve kendi takdiri doğrultusunda bu gönderiyi güncelleyerek değiştirebilir. Bu tür değişikliklere bağlı olduğunuz için, bağlı olduğunuz geçerli Kullanım Koşullarını gözden geçirmek üzere belirli aralıklarla bu sayfayı ziyaret etmelisiniz.

Uygulama ve İçeriği yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanım içindir. Uygulama ve İçeriğini herhangi bir ticari etkinlikle ilişkili olarak kullanamazsınız. Uygulamaya ve İçeriğine, Ferrero tarafından belirtilen işlev ve prosedürlere uygun olarak erişebilirsiniz. Uygulamada yer alan koruma ve prosedürleri bertaraf etmeye yönelik herhangi bir girişim yasaktır. Uygulama, çocuklarının Uygulamaya kendi gözetimlerinde erişmesine ve Uygulamayı kullanmasına izin vermek için aile hesaplarını kaydeden ebeveynlere/yasal vasilere yöneliktir. Her halükarda, Uygulamaya erişmek üzere bir hesap kaydı oluşturmak için 18 yaş veya üzeri olmalısınız. Bununla birlikte, bazı İçerik veya özelliklerin, belirli yaşlar için uygun olan veya yasal olarak izin verilen duruma bağlı olarak farklı yaş kısıtlamaları olabilir. İlave yaş kısıtlamaları uygulandığında sizi bilgilendiririz ve yaş gereksinimlerine uymayı ve yaş doğrulamasına tabi olmayı kabul edersiniz. Uygulamaya erişerek veya onun özelliklerinden herhangi birini kullanarak, işbu Kullanım Koşullarına girmek için yasal yaşta olduğunuzu veya yasal yaşta değilseniz, bunu yapmak için ebeveynin/yasal vasinin onayını aldığınızı beyan etmiş olursunuz.

Uygulamada mevcut olan sanat eseri, oyun, çizim, herhangi bir nitelikte indirilebilir materyal, grafik, fotoğraf, metin, video ve ses klibi, ticari marka ve logoların (toplu olarak, "İçerik") telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Uygulamadaki içerik ve diğer tüm materyaller Ferrero ve/veya bağlı kuruluşlarının mülkiyetindedir. Uygulamaya ve İçeriklere yalnızca kişisel, ticari olmayan veya eğlence amaçlı olarak erişebilir ve bunları kullanabilirsiniz. Ferrero veya bu tür materyallerin sahibinin önceden yazılı iznini almadan, kamusal veya ticari amaçlı olması dahil, herhangi bir İçeriği herhangi bir şekilde kopyalamanız, çoğaltmanız, yeniden kullanmanız, yeniden aktarmanız, uyarlamanız, neşretmeniz, tasarlamanız, paylaşmanız, yüklemeniz, dağıtmanız, değiştirmeniz, yayınlamanız veya bundan ikincil ürünler yapmanız yasaktır. İşbu Kullanım Koşullarına göre açıkça verildiği belirtilmeyen tüm haklar Ferrero ve/veya bağlı şirketleri tarafından saklı tutulmaktadır. Uygulamada görünen tüm ticari markalar, ticari adlar ve logolar ve ilgili tüm ürün adları, tasarım işaretleri ve sloganlar, burada aksi belirtilmedikçe Ferrero, bağlı şirketleri ve/veya lisans verenlerinin ticari markaları veya hizmet markalarıdır (kayıtlı veya kayıtsız). Ferrero, bağlı şirketleri ve lisans verenleri, Uygulamadaki tüm İçeriğin fikri mülkiyet haklarını açıkça saklı tutmaktadır. Size, Uygulamada bulunan İçeriklerle bağlantılı olarak bir lisans verilmemektedir. Ferrero, bağlı şirketleri veya lisans verenleri kendi takdirine bağlı olarak, yasal takibat da dahil olmak üzere, fikri mülkiyet haklarını yasaların müsaade ettiği ölçülerde uygulamak isteyebilir.

Uygulama, size başkalarıyla etkileşim kurma ve düşüncelerinizi, bilgilerinizi ve materyallerinizi paylaşma fırsatı sağlayabilir. Kullanıcıların Uygulamada paylaştığı içeriğin, Ferrero'nun fikirlerini veya ideallerini yansıtmak zorunda olmadığını kabul etmektesiniz. Ferrero, tüm kullanıcılarının diğer kişilere saygılı olmasını beklemektedir. Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasının ihlal edildiğini veya herhangi bir kullanıcının kabul edilemez başka davranışlarını fark ederseniz, aşağıda Bölüm 17'de listelenen seçeneklerden birini kullanarak bizimle iletişime geçmeli ve bu tür faaliyetleri bildirmelisiniz. Uygulamada paylaştığınız, Uygulamaya gönderdiğiniz veya diğer kullanıcılara aktardığınız içerik, bilgi ve diğer materyalden (yaratıcı fikirler, öneriler ve Ferrero'nun ürünleri ve hizmetleriyle ilgili geri bildirim/bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ("Kullanıcı Katkılı İçerik") yalnızca siz sorumlusunuz ve bir Sitede eriştiğiniz başka kullanıcıların herhangi bir içeriği, bilgisi veya materyalinden Ferrero'yu ve/veya bağlı şirketlerini sorumlu veya yükümlü tutmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Aşağıda listelenen yasaklanmış Kullanıcı Katkılı İçerik kategorileri sadece örnektir ve ayrıntılı olmaya yönelik değildir. Sınırlama olmaksızın, aşağıdaki gibi Kullanıcı Katkılı İçerik paylaşmayacağınızı ve bu içeriği başka kullanıcılara aktarmayacağınızı kabul etmektesiniz: iftira niteliğinde, küfürlü, müstehcen, saygısız, ayıp, tahrik edici, pornografik, ahlaksız veya saldırgan olduğunda; üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarını (bir Sitede yayınlamak üzere bu tarz materyallerin sahibinden yazılı yetki almadığınız müzik, video, fotoğraf veya diğer materyaller) ihlal ettiğinde; herhangi bir tarafın tanıtım veya gizlilik hakkını ihlal eden; tehditkar, tacizde bulunan veya herhangi bir gruba ya da bireye karşı zorbalık, ırkçılık, ayrımcılık, bağnazlık, nefret veya fiziksel zararı teşvik eden; herhangi bir şekilde yanlış, hatalı veya aldatıcı olduğunda; yasa dışı olduğunda veya doğrudan veya dolaylı yoldan yasa dışı faaliyetleri teşvik ettiğinde; başka bir kişinin telif hakkı alınmış eserinin veya bağlantısının yasa dışı veya yetkisiz şekilde söz konusu çalışmaya kopyalanmasını teşvik ettiğinde veya herhangi bir güvenlik önlemini aşmak için bilgi sağladığında; "gizli" küfür içerdiğinde (ör. F@&#); yazılım virüsleri veya herhangi diğer bilgisayar kodlarını, dosyaları veya bilgisayar yazılımının veya donanımının veya telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini kesmek, yok etmek veya sınırlandırmak üzere tasarlanmış programlar içeren; veya reklam, promosyon malzemeleri, "önemsiz posta", "istenmeyen posta", "zincirleme posta", "saadet zinciri" veya herhangi başka bir biçimde suça teşvik içerdiğinde. Sizin tarafınızdan veya başkaları tarafından Uygulamaya gönderilen veya paylaşılan içeriği ve materyalleri kendi takdirimize bağlı olarak inceleyebilir, düzenleyebilir veya silebiliriz, ancak bunu yapmak zorunda değiliz. Her halükarda, kararımız nihaidir. Uygulamayı kullanırken, çeşitli kaynaklardan içerik ve materyallere maruz kalacağınızı ve Ferrero'nun bu tür içerik ve materyallerden veya bunlara ilişkin doğruluk, uygunluk, kullanışlılık, güvenlik veya fikri mülkiyet haklarından sorumlu olmadığı anlıyorsunuz. Bir Sitede bulunan içeriği kataloglamak, indirmek veya başka türlü çoğaltmak, depolamak veya dağıtmak için örümcek, robot, veri madenciliği teknikleri veya diğer otomatik cihaz veya programları kullanamazsınız. Dahası, bir Siteyi tesir altına almak için bu gibi otomatik araçları kullanamaz veya işbu Kullanım Koşulları kapsamında size verilen sınırlı yetkiyi ve erişimi aşmaya çalışamazsınız. Bir Sitenin kullanımını veya erişimini başka üçüncü bir tarafa yeniden satamazsınız.

Yüklemenize izin verebileceğimiz Uygulama yorumlarını, fotoğrafları, videoları, müzikleri veya herhangi diğer materyali veya içeriği yüklemenize, paylaşmanıza, yollamanıza, göndermenize veya iletmenize izin veren özellikleri Uygulamaya dahil edebiliriz (Kullanıcı Katkılı İçerik). Yolladığınız, paylaştığınız, gönderdiğiniz veya aktardığınız tüm Kullanıcı Katkılı İçeriğin kamusal olarak erişilebilir olabileceğini (adınız, kullanıcı adınız, bulunduğunuz şehir, ülke ve/veya varsa resminizle bağlantılı olarak) ve Ferrero tarafından gizli olmayan ve tescilsiz olarak kabul edileceğini ve muamele göreceğini lütfen unutmayın. Bu tür Kullanıcı Katkılı İçerik, Ferrero'ya iletilmesi ile, derhal Ferrero'nun mülkiyetine geçecek ve Ferrero şimdi ve gelecekte oradaki tüm haklara, mülkiyet ve faydalara münhasıran sahip olacaktır (üçüncü tarafların haklarına tabidir). Dahası, Ferrero ve bağlı kuruluşları, Kullanıcı Katkılı İçeriği herhangi bir amaçla (üçüncü taraf haklarına tabi olarak), kısıtlama olmaksızın, TAZMİNAT, DİĞER YÜKÜMLÜLÜK VEYA SİZE KARŞI BAŞKA SORUMLULUK OLMADAN, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanmakta serbesttir: ticari amaçlar, pazarlama ve/veya halkla ilişkiler amaçları için Kullanıcı Katkılı İçeriği her tür elektronik veya dijital medyada daimi olarak kullanan ve sergileyen; Kullanıcı Katkılı İçerik kullanıldığında ve bu içerik Facebook, Twitter, Pinterest veya Google+ dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, diğer web sitelerinin ve sosyal medya ağ sayfalarının ziyaretçilerine sergilendiğinde. ürün geliştirmek, üretmek, reklam yapmak, ürünü teşvik etmek ve pazarlamak için Kullanıcı Katkılı İçerik kullanan ve bu içeriği sergileyen. Ferrero ve bağlı kuruluşları ayrıca, Kullanıcı Katkılı İçeriğin tümünü veya bir bölümünü herhangi bir ortamda çoğaltma, açıklama, aktarma, neşretme, yayınlama ya da paylaşma veya düzenleme, değiştirme ya da silme hakkına sahip olacaktır. Ferrero'nun, bu tür Kullanıcı Katkılı İçeriğin açıklanması veya Kullanıcı Katkılı İçeriğin benzerlikleri ve gelecekteki herhangi bir Ferrero kullanım veya faaliyeti ile ilgili yükümlülüğü bulunmayacaktır. Ferrero ve bağlı kuruluşlarının, Kullanıcı Katkılı İçeriğinizle ilgili olabilecek herhangi bir taleple ilgili sizinle e-posta yoluyla (veya tarafınızdan belirtilmiş olan şekilde) iletişime geçmesine izin vermeye onay vermektesiniz. Siteler, Ferrero'ya yaratıcı fikirleri, önerileri veya materyalleri göndermenize izin verebilir ("Gönderiler"); talep edilmediği sürece, bu Site üzerinden veya başka herhangi bir şekildeki iletişimlerinizde Ferrero'ya herhangi bir Gönderide bulunmamalısınız. Bize bir Gönderi yapmaya karar verirseniz, bu tür bir Gönderiyi düzenleyen ek koşulları da kabul etmeniz talep edilir ("Gönderi Koşulları").

Uygulama, mülkiyeti bizim olmayan, bizim tarafımızdan işletilmeyen veya bakımı yapılmayan diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Uygulamadan ayrıldığınızda, ziyaret ettiğiniz her bir web sitesinin koşul ve şartlarını ve gizlilik politikalarını okumaya dikkat etmelisiniz. Sitelerimizden biri gibi görünen veya sitelerimizden biri olduğunu iddia eden herhangi bir web sitesinin özgünlüğünü de bağımsız olarak değerlendirmelisiniz (bir e-posta ile bağlantılı olanlar dahil). Bir Sitede yer alan herhangi bir bağlantıya rağmen, bu web sitelerini veya içeriğini, ürünlerini, hizmetlerini veya gizlilik politikalarını denetlemiyoruz, önermiyoruz ya da desteklemiyoruz ve bunlara bağlı değiliz. Herhangi bir üçüncü taraf siteyi görüntüleme riski size aittir. Bazı web sitelerinden materyallerin indirilmesi, fikri mülkiyet haklarını ihlal etme veya bilgisayar sisteminize virüs bulaştırma riskine sahip olabilir.

Zaman zaman, kendi takdirimize bağlı olarak, Uygulamada bir promosyon (ör. yarışma, çekiliş, anında kazanma oyunu vb.) veya teklif uygulayabiliriz ("Promosyon"). Uygulamada belirtilen herhangi bir Promosyon, yasaklandığında ve bu Promosyon ile ilgili herhangi bir resmi kuralın yayınlanmasına tabi olarak hükümsüz sayılır. Her Promosyonun, işbu Kullanım Koşullarına ek olarak kendi kuralları ve şartları olur. Herhangi bir Promosyona katılım, bu kuralları ve şartları kabul etmenizi gerektirir.

Kişisel olarak tanımlanabilecek bilgilerinizin gizliliği bizim için çok önemlidir. Topladığımız bilgiler ve bunları nasıl topladığımız, kullandığımız, açıkladığımız ve yönettiğimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Sitelerimizin kullanımınızı da yöneten Gizlilik Politikamızı okuyun.

UYGULAMAYI KULLANMA RİSKİ SİZE AİTTİR. UYGULAMA VE UYGULAMA ARACILIĞIYLA KULLANIMA SUNULAN TÜM YAZILIM, HİZMET, İÇERİK VE KULLANICI KATKILI İÇERİK, TİCARİ OLARAK SATILABİLME, İHLAL ETMEME, MÜLKİYET VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK HUSUSLARINDA ZIMNİ GARANTİLER DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VERİLMEKSİZİN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR. BAZI YARGI BÖLGELERİNDE ZIMNİ GARANTİLERE İLİŞKİN SORUMLULUĞUN KALDIRILMASINA İZİN VERİLMEDİĞİNİ VE BU DURUMDA İSTİSNALARIN BAZILARININ SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLAMAYABİLECEĞİNİ LÜTFEN UNUTMAYIN. ÜÇÜNCÜ TARAFLARI TEMSİL ETMEYİZ VEYA SİTE, YAZILIM, HİZMET, İÇERİK VEYA KULLANICI KATKILI İÇERİK KULLANIMINIZIN ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARINI İHLAL ETMEYECEĞİNİ GARANTİ ETMEYİZ. UYGULAMANIN, HER TÜR İÇERİĞİN VEYA UYGULAMA ARACILIĞIYLA ERİŞİLEN İÇERİĞİN TAMAMEN GÜVENLİ, KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI VEYA KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA UYGULAMAYI KULLANILABİLİR KILAN UYGULAMANIN VEYA SUNUCUNUN VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN MUAF OLACAĞINI GARANTİ ETMEYİZ. İÇERİK VE TÜM İFADELER, HATALAR VEYA İÇİNDEKİ İHMALLER, ÜÇÜNCÜ TARAFLAR TARAFINDAN SAĞLANAN İÇERİK (HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN HAKLARINI İHLAL EDEN İÇERİK DAHİL OLMAK ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), DİĞER WEB SİTELERİNE VEYA BUNLARIN NİTELİĞİNE VEYA İÇERİĞİNE BAĞLANTILAR VEYA UYGULAMAYA VE SİZİN KULLANIMINIZA İLİŞKİN HERHANGİ BAŞKA BİR MESELE DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE UYGULAMANIN KULLANIMINDAN SORUMLU OLMAYACAĞIZ. HERHANGİ BİR HAKSIZ FİİL TEORİSİ, SÖZLEŞME, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA DİĞER YASAL YA DA ADİL TEORİ KAPSAMINDA HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, MÜSPET, NETİCEDE OLUŞAN, CEZAİ VEYA DİĞER CEZA GEREKTİREN HERHANGİ BİR TÜR ZARARDAN (AVUKAT ÜCRETLERİ VE MASRAFLARI, KAR KAYBI, VERİ KAYBI, FIRSAT KAYBI, TEMİNAT MASRAFLARI VE FİZİKSEL YARALANMA/İHMAL SONUCU ÖLÜM DAHİL OLMAK ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HİÇBİR ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAĞIZ; ZARARLARIN HER BİRİ, BU TÜR ZARARLARDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLUP OLMAMAMIZ DİKKATE ALINMAKSIZIN TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA KAPSAM DIŞIDIR. UYGULAMADAN MEMNUNİYETİNİZLE İLGİLİ YEGANE HUKUKİ BAŞVURU YOLUNUZ, UYGULAMAYI KULANMAYI BIRAKMANIZDIR. BAZI YARGI BÖLGELERİNDE BELİRLİ ZARARLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞUN KALDIRILMASINA İZİN VERİLMEDİĞİNİ VE BU DURUMDA YUKARIDAKİ İSTİSNALARIN BAZILARININ SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLAMAYABİLECEĞİNİ LÜTFEN UNUTMAYIN.

Sitelerimizdeki yazılım ve diğer materyaller Amerika Birleşik Devletleri İhracat Denetimine tabi olabilir. Sitelerimizdeki hiçbir yazılım (i) ABD'nin ambargo uyguladığı veya Amerika Birleşik Devletleri Sanayi ve Güvenlik Ticaret Bürosu, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı ve Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi veya benzer bir kurum veya dairenin izin gerekliliği getirdiği ya da herhangi bir kısıtlama veya yasağı yürürlüğe koyduğu bir ülkeye (veya böyle bir ülke vatandaşına ya da burada yerleşik bir kişiye) veya (ii) Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesindeki ya da ABD Ticaret Bakanlığı'nın Sipariş Reddi Tablosundaki veya benzer bir listedeki herhangi birine ihraç edilemez. Sitelerimizdeki herhangi bir yazılımı indirerek veya kullanarak, böyle bir ülkenin veya listenin kapsamı içinde ya da kontrolü altında bulunmadığınızı açıklamış ve garanti etmiş olursunuz.

Uygulamayı kullanarak Ferrero, görevlileri, yöneticileri, çalışanları, ana şirket, yan kuruluşları, ortaklıkları, iş ortakları, web sitesi geliştiricisi, temsilcileri ve acentelerini (toplu olarak, "İbra Edilen Taraflar"), aşağıdakilerden kaynaklanan tüm iddia, zarar, yükümlülük, kayıp, sorumluluk, maliyet veya borç ve masrafa (makul avukat ücretleri ve masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlayacağınızı kabul etmiş olursunuz: (i) bu Kullanım Koşullarından herhangi birinin sizin tarafınızdan ihlali, (ii) herhangi bir Gönderi veya Kullanıcı Katkılı İçerik (üçüncü bir tarafın telif hakkı, ticari marka, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiaları dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla açıklık hakkı, gizlilik hakkı veya iftira), (iii) Uygulamada bulunan mevcut herhangi bir İçeriği veya özellikleri kullanımınız (Ferrero tarafından oluşturulan materyallerin bir üçüncü tarafın haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yapılan talep dışında), (iv) ilgili yasalar veya tabi olduğunuz üçüncü bir tarafla yapılan herhangi bir sözleşme ya da şartların tarafınızca ihlal edilmesi ve (v) Uygulama, uygulamaya erişiminiz ve uygulamayı kullanımınıza ilişkin başka herhangi bir husus. Bunun gibi bir meselenin savunulmasında bizimle iş birliği yapmak için elinizden gelenin en iyisini yapmayı kabul etmiş olursunuz. Masraflar kendinize ait olmak üzere, tazmin edilmesi gereken herhangi bir konunun münhasır savunma ve kontrolünün sizde olduğunu addetme hakkını saklı tutarız.

Uygulama ve/veya Kullanım Koşullarıyla ilgili tüm konular, yasalar ihtilafı veya hukukun seçimi prensipleri olmaksızın, Lüksemburg Büyük Dukalığı yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanır. Uygulama ve/veya Kullanım Koşullarıyla ilgili herhangi bir yasal takibat için münhasır yargı yetkisi ve yerinin, Lüksemburg City'de bulunan uygun mahkemelerde olacağını kabul etmektesiniz. Uygulamamıza tüm dünyada erişilebilmesine rağmen, Uygulamada tartışılan veya başvurulan İçerik tüm kişiler tarafından veya tüm coğrafi bölgelerde kullanılamayabilir. Buna ek olarak, Uygulama belirli bir coğrafi alan için özel olarak tasarlanmış bazı bölümler sağlayabilir ("Yerel Bölümler"). Yerel Bölümlerin işbu Kullanım Koşullarına üstün gelecek belirli ev kurallarına sahip olabildiğini lütfen unutmayın ("Ev Kuralları"). Ev Kurallarının geçerli olduğu durumlarda sizi bilgilendiririz ve herhangi bir Yerel Bölüme erişir ve/veya Yerel Bölümü kullanırsanız, ilgili Ev Kurallarına uymayı da kabul etmiş olursunuz. Buna ek olarak, Uygulama aracılığıyla kullanıma sunulan çekiliş, yarışma veya benzer promosyonlara herkes katılamaz, varsa, teklif veya ödül kazanma hakkından yararlanamaz. Kendi takdirimiz doğrultusunda ve istediğimiz zaman herhangi bir kişi, coğrafi bölge veya yargı yeri için uygulamamızın ve/veya herhangi bir hizmet hükmünün kullanılabilirliğini sınırlandırma hakkını saklı tutuyoruz. Tüm ilgili yerel yasalara uymaktan yalnızca siz sorumlusunuz.

Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir koşul veya hükmünün, herhangi bir nedenle, hukukun üstünlüğü veya kamu politikası tarafından geçersiz, yasa dışı veya icra edilemez olarak beyan edilmesi durumunda, bu tür hükümler geçersiz veya icra edilemez ölçüde bölünecek ve kalan hükümler tam olarak yürürlükte olmaya ve geçerliliğini korumaya devam edecektir.

1998 tarihli ABD Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası ("DCMA") kapsamında iddia edilen ihlal bildirimlerine, ihlal eylemine konu olan materyalin kaldırılması veya erişim dışı bırakılması dahil olmak üzere, gereğine uygun bir şekilde karşılık vermek politikamızdır. Sitelerimizden birinde mevcut bir materyalin telif hakkınızı ihlal ettiğine iyi niyetle inanıyorsanız, Ferrero'nun belirlenen yetkilisine aşağıdaki şekilde bir ihlal şikayeti veya bildirimi göndermeniz gereklidir: Ferrero U.S.A., Inc. Attn: Consumer Relations 600 Cottontail Lane Somerset, NJ 08873 Telefon Numarası: (800) 688-3552

Hakları kısmen veya tamamen kullanmamamız veya işbu Kullanım Koşullarını ihlal etmekten feragat etmeniz, bu hakkın tarafımızca sonradan kullanılmasını engellemez veya işbu Kullanım Koşullarının aynı veya herhangi bir diğer koşulunu sonradan ihlalden feragat ettiğinizi telâkki etmeyiz. İşbu Kullanım Koşullarına göre haklarımız ve hukuki başvuru yollarımız eklenmiştir ve bu tür hakların veya hukuki başvuru yollarının uygulanması, diğer hakları veya hukuki başvuru yollarını uygulama hakkımızı sınırlamaz.

16. İletişim Bilgileri.

Gizlilikle ilgili sorular için

E-posta yoluyla

privacy@ferrero.com

Telefon yoluyla

(Yalnızca ABD için) (800) 688-3552 ÜCRETSİZ veya (732) 764-9300

Posta yoluyla

Ferrero International S.A.

Grup Gizlilik Yöneticisi Dikkatine

Findel Business Center - Complexe B

Rue de Trèves, L-2632 Findel

Lüksemburg