Ostatnia aktualizacja: Marzec 2018 r.

Aby zobaczyć nasze praktyki dotyczące dzieci, kliknij tutaj

Ferrero International S.A., spółka holdingowa Grupy Ferrero („Ferrero”), utworzyła witrynę internetową Magic Kinder („Witryna”), aby zapewnić rodzicom dostęp do interesujących informacji na temat aplikacji Magic Kinder. Jeśli użytkownik korzysta z naszych usług, oznacza to, że wyraża zgodę na związanie się postanowieniami niniejszej Polityki prywatności opisującej stosowane przez nas praktyki związane z używaniem, przechowywaniem i ujawnianiem informacji, które możemy zbierać od użytkownika lub na jego temat za pośrednictwem Witryny. Dbamy o zaufanie i prywatność użytkownika, staramy się zatem ograniczyć przetwarzanie danych osobowych do niezbędnego minimum, zobowiązując się przy tym do właściwego i zgodnego z prawem przetwarzania takich danych. Termin „przetwarzanie” oznacza użycie lub zastosowanie informacji w dowolny sposób, w tym m.in. ich gromadzenie, przechowywanie, usuwanie, używanie, łączenie i ujawnianie. Ferrero zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Niniejsza Polityka prywatności nie jest umową i nie ustanawia żadnych praw ani zobowiązań.

Niniejsza Strona przetwarza dane w celu (i) obsługiwania i usprawniania usługi oraz (ii) śledzenia zgłoszeń o nadużyciach i współpracy z organami ścigania. Firma NIE sprzedaje ani w żaden inny sposób nie rozpowszechnia osobom trzecim żadnych danych osobowych (jeśli są zbierane) i nie będzie wysyłać do użytkowników żadnych propozycji handlowych, chyba że wyraźnie otrzyma na to zezwolenie. Aby ocenić wykorzystanie naszej usługi oraz do celów statystycznych, będziemy używać wyłącznie danych anonimowych.

NIE zbieramy danych osobowych od Użytkowników naszej Strony.

Niniejsza Strona może automatycznie zbierać pewne informacje, gdy użytkownik po niej surfuje, w tym m.in. informacje o typie używanego urządzenia, unikatowym identyfikatorze urządzenia, adresie IP urządzenia, systemie operacyjnym, typie używanych przeglądarek internetowych na urządzenia mobilne, oraz informacje o sposobie korzystania ze Strony przez Użytkownika. Strona może automatycznie uzyskać dostęp do pewnych informacji o urządzeniu i/lub komponentach. Informacje te zbierane są wyłącznie do celów świadczenia usług w obrębie Strony, z której zdecydujesz się korzystać. Nie są one powiązane z danymi osobowymi użytkownika. Możemy współpracować z firmami analitycznymi, które pomagają nam zrozumieć sposób korzystania ze Strony, np. częstotliwość i czas użytkowania.

Strona nie gromadzi szczegółowych informacji o lokalizacji Twojego urządzenia.

Zazwyczaj tylko agregowane, anonimowe dane są okresowo przesyłane do zewnętrznych usługodawców, którzy pomagają nam ulepszać Stronę i naszą usługę. Będziemy udostępniać Twoje informacje osobom trzecim tylko w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu o prywatności.

Informacje o Użytkowniku gromadzone automatycznie możemy ujawniać w następujących przypadkach:

  • zgodnie z wymogami prawa, tak aby odpowiadać na wezwania lub brać udział w podobnych procesach prawnych;
  • jeśli uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie informacji jest konieczne do ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa naszego lub innych osób, prowadzenia dochodzenia w sprawie oszustw lub do udzielenia odpowiedzi na zapytania urzędowe;
  • nasi zaufani dostawcy usług, działający w naszym imieniu, nie wykorzystują w sposób niezależny informacji, które im ujawniamy, i wyrazili zgodę na stosowanie się do zasad określonych w niniejszym oświadczeniu o prywatności.

Jeśli firma Ferrero będzie brała udział w fuzji, przejęciu lub sprzedaży całości lub części swoich aktywów, zostaniesz o tym przez nas powiadomiony za pośrednictwem wyraźnej noty opublikowanej na naszej Stronie informującej o wszelkich zmianach w zakresie własności lub wykorzystania tych informacji, a także o wszelkich opcjach do wyboru, jakie będziesz mieć w związku z tymi informacjami.

NIE współpracujemy z sieciami reklamowymi stron trzecich. Możemy promować naszą aplikację Magic Kinder tylko za pośrednictwem reklamy internetowej na niniejszej Stronie. Jeśli klikniesz na taką reklamę i przejdziesz bezpośrednio do Sklepu z aplikacjami iTunes lub innej platformy, do sieci reklamowej mogą zostać wysyłane informacje nie identyfikujące Cię, takie jak identyfikator urządzenia w telefonie, abyśmy my i oni mogli śledzić skuteczność (np. konwersje) naszej reklamy. Oprócz zdarzeń konwersji informacje takie mogą być również wykorzystywane do ograniczenia liczby wyświetleń, szacowania liczby unikalnych użytkowników, wykrywania błędów lub wykrywania oszustw i zabezpieczeń. 

Tak. Pliki cookie to małe pliki, które Strona lub dostawca usług przesyła na dysk twardy Twojego komputera za pośrednictwem przeglądarki sieci Web (jeśli na to zezwalasz), co umożliwia systemom Strony lub dostawcy usług rozpoznawanie Twojej przeglądarki i przechwytywanie oraz zapamiętywanie niektórych informacji. Używamy tylko „technicznych” plików cookie, aby móc gromadzić zbiorcze dane dotyczące ruchu i interakcji na Stronie, dzięki czemu w przyszłości będziemy mogli oferować na niej lepsze usługi i narzędzia. Aby dowiedzieć się, jak ustawić pliki Cookie i otrzymywać dalsze informacje, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików Cookie.

Do przechowywania danych firma Ferrero wybrała firmę Amazon Web Services, Inc. (AWS) jako swojego dostawcę usług w chmurze. Grupa robocza utworzona na mocy art. 29 (niezależna rada doradcza złożona z przedstawicieli organów ds. ochrony danych wszystkich państw członkowskich UE oraz Komisji Europejskiej) zatwierdziła Umowę o przetwarzanie danych AWS, która zawiera klauzule modelu. Grupa robocza utworzona na mocy art. 29 ustaliła, że ​​umowa o przetwarzanie danych AWS spełnia wymogi dyrektywy w odniesieniu do klauzul modelu. Więcej szczegółów na temat zatwierdzenia umowy o przetwarzanie danych AWS przez grupę roboczą utworzoną na mocy art. 29 można znaleźć na stronie internetowej: https://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS.html
Nie używamy Witryny do rozmyślnego pozyskiwania danych od osób w wieku poniżej 16 lat ani do oferowania takim osobom jakichkolwiek produktów lub usług. Jeśli jednak rodzic lub opiekun dowie się, że jego dziecko przekazało nam informacje bez jego zgody, powinien skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@ferrero.com . Usuniemy takie dane z naszych rejestrów w rozsądnym czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. amerykańską ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA). Więcej informacji na temat tej ustawy można znaleźć w jednostronicowym przewodniku wydanym przez serwis kidSAFE Seal Program

Bezpieczeństwo informacji jest ważne dla firmy Ferrero i zależy nam na zachowywaniu poufności Twoich danych. W celu ochrony gromadzonych, przetwarzanych i utrzymywanych informacji wdrożyliśmy zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne, administracyjne i proceduralne. Zabezpieczenia te są regularnie sprawdzane w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem i niewłaściwym przetwarzaniem Twoich danych, a także w celu zachowania ich dokładności i integralności. Na przykład, dostęp do tych danych mają tylko upoważnieni pracownicy i wykonawcy, którzy muszą je znać w celu obsługi, rozwijania lub ulepszania serwisu. Należy pamiętać, że chociaż staramy się zapewnić rozsądne bezpieczeństwo informacji przetwarzanych i przechowywanych, żaden system bezpieczeństwa nie może zapobiec wszelkim potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa. Z przyczyn technicznych i operacyjnych dane osobowe mogą być przenoszone za pośrednictwem serwerów zlokalizowanych poza terytorium Unii Europejskiej, gdzie europejskie przepisy o ochronie danych nie mają zastosowania. Zasady ochrony prywatności poza UE mogą nie zapewniać takiego samego wysokiego poziomu ochrony.

Ta Polityka Prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana z jakiegokolwiek powodu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach w naszej Polityce Prywatności, zamieszczając nową Politykę Prywatności na naszej stronie www.magic-kinder.com i zaktualizujemy podaną datę. Zaleca się regularne sprawdzanie tej Polityki Prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian, ponieważ dalsze korzystanie oznacza zatwierdzanie wszystkich zmian. Jeśli dokonamy istotnych zmian w tej Polityce Prywatności, możemy powiadomić Cię o tym w sposób bardziej wyraźny w celu wcześniejszego uzyskania Twojej zgody lub zgody Twojego rodzica albo opiekuna prawnego.

Kontakt

Pytania dotyczące prywatności

Kontakt na adres e-mail

privacy@ferrero.com

Kontakt telefoniczny

(tylko dla USA) numer tel. (800) 688-3552 FREE lub (732) 764-9300

Kontakt pocztą

Ferrero International S.A.

Attn. Group Privacy Officer

Findel Business Center - Complexe B

Rue de Trèves, L-2632 Findel

Luxembourg