Poslední aktualizace:Březen 2018

Pro zobrazení našich postupů ohledně dětí klikněte sem

Ferrero International S.A., holdingová společnost skupiny Ferrero Group („Ferrero“), vytvořila web Magic Kinder („Web“), na kterém rodičům poskytuje zajímavé informace o aplikaci Magic Kinder. Používáním naší služby souhlasíte s tím, že tyto zásady ochrany osobních údajů, které popisují naše postupy týkající se používání, ukládání a sdílení veškerých informací, které od vás nebo o vás prostřednictvím Webu můžeme shromáždit, jsou pro vás závazné. Vaši důvěru a soukromí bereme velmi vážně. Proto se snažíme zpracovávat jen nutné minimum osobních údajů a zavazujeme se je zpracovávat náležitým a zákonným způsobem. „Zpracování“ znamená jakékoli používání informací nebo manipulaci s nimi, což mimo jiné zahrnuje jejich shromažďování, ukládání, odstraňování, využívání, slučování a sdělování. Ferrero si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli a bez předchozího upozornění upravit. Tyto zásady ochrany osobních údajů nejsou smlouvou a nevyplývají z nich žádná zákonná práva ani povinnosti.

Tato Stránka zpracovává údaje za účelem (i) provozování a zlepšování služby a (ii) řešení hlášení o zneužívání a spolupráce s donucovacími orgány. Vaše osobní údaje (shromažďujeme-li je) NEPRODÁVÁME ani jinak nešíříme mezi třetí strany a nebudeme vám zasílat žádné komerční nabídky, pokud nám k tomu nedáte výslovné povolení. K vyhodnocování používání naší služby a pro statistické účely budou použity pouze anonymizované údaje.

NESHROMAŽĎUJEME osobní údaje od uživatelů naší Stránky.

Tato Stránka může při jejím prohlížení automaticky shromažďovat některé informace , včetně, nikoly však výhradně, typu vámi používaného zařízení, jedinečného ID vašeho zařízení, IP adresy vašeho zařízení, vašeho operačního systému, typu vámi používaných internetových prohlížečů a informací o způsobu, jakým tuto Stránku používáte. Stránka může automaticky přistupovat k určitým informacím o zařízení nebo jeho součástem. Toto shromažďování informací slouží jen k poskytování vámi vybraných služeb v rámci Stránky. Tyto informace nejsou spojeny s osobními informacemi o uživateli. Můžeme spolupracovat s analytickými společnostmi, které nám pomohou porozumět způsobu, jakým uživatelé Stránky používají, např. co se týče frekvence a doby používání.

Tato Stránka neshromažďuje informace o přesné poloze vašeho zařízení.

Za normálních okolností se do externích služeb pravidelně přenášejí pouze souhrnné, anonymizované údaje, které nám pomáhají zlepšovat Stránku a naše služby. Vaše údaje budeme s třetími stranami sdílet pouze způsoby popsanými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Automaticky shromažďované informace můžeme sdělit třetím stranám:

  • když to vyžaduje zákon, např. abychom vyhověli soudní obsílce nebo podobnému právnímu postupu;
  • pokud máme v dobré víře za to, že sdělení údajů je nutné k ochraně našich práv, ochraně bezpečnosti vás nebo jiných osob, vyšetřování podvodu nebo vyhovění požadavku od státu;
  • pokud se jedná o naše důvěrné poskytovatele služeb, kteří pracují naším jménem, nemají k dispozici nezávislé využití pro informace, které jim sdělíme, a zavázali se dodržovat pravidla uvedená v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud dojde u společnosti Ferrero ke sloučení podniků, akvizici nebo prodeji všech nebo některých jejích aktiv, budete na naší Stránce výrazným oznámením informováni o jakékoli změně vlastnictví nebo používání těchto informací a o možnostech, které ve spojení s těmito informacemi máte.

NEspolupracujeme s inzertními sítěmi třetích stran. Naši aplikaci Magic Kinder můžeme propagovat pouze prostřednictvím internetové inzerce na naší Stránce. Pokud na takovou reklamu kliknete a přejdete přímo do App Storu iTunes nebo na jinou platformu, inzertní síti se mohou odeslat neidentifikující informace, jako je ID zařízení vašeho telefonu, abychom spolu s touto sítí mohli sledovat účinnost (tj. konverze) naší inzerce. Kromě konverzních událostí můžeme informace použít také k omezení frekvence, odhadnutí počtu jedinečných uživatelů, řešení technických problémů nebo odhalování bezpečnostních děr a podvodů. 

Ano. Cookies jsou malé soubory, které webová stránka nebo její poskytovatel služeb odesílá na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče (pokud to povolíte). Tyto soubory umožňují systémům webových stránek nebo systémům poskytovatelů služeb rozpoznat váš prohlížeč a zjistit a zapamatovat si určité informace. Používáme pouze „technické“ soubory cookies, které nám pomáhají shromažďovat údaje o návštěvnosti a interakcích na Stránce a nabízet lepší zážitky a připravovat lepší nástroje. Chcete-li se toho o souborech cookies dozvědět více, včetně toho, jak je nastavit, přečtěte si naše Zásady souborů cookies.

Společnost Ferrero si jako poskytovatele cloudových služeb ukládajícího vaše údaje zvolila Amazon Web Services, Inc. („AWS“). Pracovní skupina zřízená podle článku 29 (nezávislý poradní sbor složený z představitelů orgánů pro ochranu údajů všech členských států EU a Evropské komise) schválila Smlouvu o zpracování údajů AWS, která obsahuje standardní smluvní doložky. Pracovní skupina zřízená podle článku 29 rozhodla, že Smlouva o zpracování údajů AWS splňuje požadavky směrnice s ohledem na standardní smluvní doložky. Více informací o schválení Smlouvy o zpracování údajů AWS pracovní skupinou zřízenou podle článku 29 naleznete na adrese: https://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS.html
Web nepoužíváme k vědomému získávání údajů od osob mladších 16 let ani k cílení inzerce na tyto osoby. Pokud však rodič nebo zákonný zástupce zjistí, že nám jeho dítě poskytlo informace bez jeho souhlasu, měl by nás kontaktovat na adrese privacy@ferrero.com. V souladu s platnými zákony, jako je například COPPA (Children's Online Privacy Protection Act), takové informace v přiměřené lhůtě odstraníme. Další informace o zákonu COPPA můžete získat v této jednostránkové informační příručce služby kidSAFE Seal Program.

Bezpečnost informací je pro společnost Ferrero důležitá a snažíme se důvěrnost vašich informací chránit. Zřídili jsme fyzické, elektronické, manažérske a procedurální ochranné systémy, jejichž účelem je ochrana informací, které shromažďujeme, zpracováváme a udržujeme. Tyto ochranné systémy jsou pravidelně kontrolovány, aby byla zachována ochrana vašich údajů před neoprávněným přístupem, zveřejněním a nevhodným zpracováním a jejich přesnost a integrita. Například poskytujeme přístup k těmto informacím pouze oprávněným zaměstnancům a smluvním stranám, které tyto informace potřebují, aby mohly naši Stránku provozovat, vyvíjet nebo zlepšovat. Mějte prosím na paměti, že ačkoli se snažíme zpracovávané a udržované informace přiměřeným způsobem chránit, žádný bezpečnostní systém nemůže zabránit všem potenciálním narušením bezpečnosti. Z technických a provozních důvodů mohou být osobní údaje přenášeny servery, které se nacházejí mimo Evropskou unii a kde neplatí evropské zásady ochrany údajů. Předpisy týkající se ochrany osobních údajů mimo EU nemusí poskytovat stejně vysokou úroveň ochrany.

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času z libovolného důvodu aktualizovány. Na jakékoli změny našich zásad ochrany osobních údajů vás upozorníme zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na našich webových stránkách www.magic-kinder.com a aktualizujeme výše uvedené datum. Doporučujeme vám tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat a sledovat jejich změny, jelikož pokračování v používání aplikace je považováno za schválení všech změn. Pokud tyto zásady ochrany osobních údajů podstatným způsobem změníme, můžeme vás na to výrazněji upozornit a požádat vás o předchozí souhlas nebo souhlas rodiče či zákonného zástupce.

Kontaktujte nás

Dotazy související s ochranou osobních údajů

E-mailem

privacy@ferrero.com

Telefonicky

(pouze USA) na čísle (800) 688-3552 FREE nebo (732) 764-9300

Poštou

Ferrero International S.A.

Attn. Group Privacy Officer

Findel Business Center - Complexe B

Rue de Trèves, L-2632 Findel

Lucembursko